Tempratur historik i sjøen på Gylte

Siste døgn

Siste uke

Siste måned (gjennomsnitt 4 timer)

Siste 6 måneder (gjennomsnitt 8 timer)

Siste år (gjennomsnitt 1 dag)